Verbeteren van de conditie van mensen met kanker voor de belangrijkste strijd van hun leven


 

 

De inzet van een eHealth-programma voor een optimaal behandelresultaat.

Jaarlijks krijgen meer dan 120.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. Dit zijn meer dan 13 mensen per uur. De diagnose kanker komt aan als een mokerslag, bij zowel de patiënt als zijn of haar naasten.

Het project waar het Daniel den Hoed Fonds met Schaatsen voor Daniel geld voor ophaalt, heeft als doel de kwaliteit van leven van alle kankerpatiënten vóór, tijdens en na de behandeling te verbeteren. De artsen willen zorgen dat patiënten in goede mentale en fysieke conditie komen en blijven. Dit doen de artsen met behulp van een eHealth-programma: digitale hulpmiddelen die de patiënt begeleiden.

Een betere lichamelijke en mentale gesteldheid van kankerpatiënten zorgt dat de behandeling sneller aanslaat, de patiënt sneller herstelt en de impact van de ziekte en behandeling kleiner is. Vooral wanneer de patiënt ook meer regie heeft over de eigen situatie.

De positieve effecten van het eHealth-programma willen de artsen wetenschappelijk vastleggen. Daarna kunnen artsen het programma in het behandeltraject opnemen, zodat patiënten deze begeleiding vergoed kunnen krijgen binnen het huidige zorgverzekeringssysteem. Met de steun van deelnemers en donateurs van Schaatsen voor Daniel kunnen wij deze stap zetten voor alle mensen die getroffen worden door kanker.

Het project bestaat uit een pilot met een begeleidingsprogramma met e-Health elementen om de mentale en fysieke gezondheid op vier gebieden te verbeteren:

  1. Het stimuleren van lichamelijke activiteit
  2. Het bevorderen van gezonde voeding en eetgewoonten
  3. Ondersteuning bij het stoppen met roken en drinken van alcohol
  4. Psychosociale ondersteuning

 Na afloop is er:

  • een wetenschappelijk bewezen duurzame aanpak met e-Health elementen voor het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van patiënten met kanker,
  • die klaar is om gefaseerd op grote schaal (landelijk) te worden geïmplementeerd,
  • die wordt vergoed door de zorgverzekeraars,
  • die resulteert in een betere kwaliteit van leven voor elke kankerpatiënt.
Erasmus MC Kankerinstituut

Het onderzoek vindt plaats in het Erasmus MC Kanker Instituut; het Kanker Instituut levert op regionaal, nationaal en internationaal niveau een bijdrage aan de bestrijding van kanker door middel van excellente kankerzorg, baanbrekend onderzoek en optimale screening & preventie samen met onze partners. Ons doel is dat minder mensen kanker krijgen, meer patiënten genezen en de kwaliteit van leven van mensen met kanker verbetert.

Het Erasmus MC Kanker Instituut kan niet zonder bevlogen medewerkers, onderzoekers en studenten. Het Instituut onderneemt activiteiten om kennis over te brengen en om talent te binden aan het Erasmus MC Kanker Instituut.